Contacts

Moscow, Rogozhsky Val str., house 6, cor. Two

Metro - Taganskaya, the Area of Ilyich, Roman, Marxist, Chkalovskaya, Kurskaya, Krestyanskaya Zastava, Proletarskaya, Pushkinskaya
+7 (495) 125-33-44
Work time:
Around the clock

M. the Area of Ilyich

From m. Roman

From m. Taganskaya

From m. Marxist

From M. Proletarskaya

From m. Krestyanskaya Zastava

For feedback and suggestions
    123
    Calling